Dirk Abbeloos : erkend bemiddelaar

 

Bij vele belangrijke stappen in ons leven speelt de overheid een rol. Denk maar aan vergunningen, belastingen, overheidsopdrachten, enzoverder. En het gebeurt dat er dan een conflict bestaat met de overheid.

De ervaring leert dat het oplossen van een probleem vaak buiten de rechtbanken kan gevonden worden. Sinds kort voorziet het gerechtelijk wetboek de mogelijkheid om beroep te doen op de diensten van een erkend bemiddelaar om oplossingen te vinden rond de tafel.

Dirk Abbeloos werd intussen erkend als bemiddelaar in overheidsaangelegenheden en bestuurszaken en kan dan ook discreet en vlot samen met de partijen werken aan een oplossing.

Met creativiteit en pragmatiek worden problemen benoemd terwijl alle partijen aan tafel zitten. Op die manier zorgen we vaak voor passende en vlotte oplossingen.