Domeinen

Ons kantoor is werkzaam op meerdere rechtsgebieden

Ons team behandelt een breed spectrum van juridische kwesties. Wij houden steeds voor ogen dat een minnelijke oplossing van het probleem de voorkeur geniet boven een gerechtelijke procedure die al eens langer dan wenselijk kan duren. De advocatuur evolueert voortdurend en ons team streeft er naar de cliënt snel, efficiënt en overeenkomstig de laatste evoluties bij te staan. Een integraal digitale verwerking van het dossier wordt meer en meer het ideaal. In het bijzonder zijn wij actief in volgende domeinen:

Verkeersrecht

Uw verdediging voor de politierechtbank wegens een verkeersovertreding, bekomen van een schadevergoeding naar aanleiding van een verkeersongeval is voor ons kantoor ook één van haar hoofdactiviteiten van het juridische werk.

Ondernemingsrecht

Ons team staat u bij in alle denkbare geschillen die te maken hebben met (oneerlijke) handelspraktijken, vennootschapsrechtelijke kwesties zoals overdracht van aandelen, oprichting en ontbinding van vennootschappen, consumentenbeschreming. Wij helpen u bij de opmaak van een goed gestructureerd contract, bieden bijstand bij onderhandelingen en de redactie van een dading waarmee een betwisting finaal wordt beëindigd.

Aansprakelijkheid & schadevorderingen

De reputatie van schade, contractueel en buitencontractueel, behoort tot de core business van ons kantoor. Niet alleen het bepalen van verschillende aansprakelijkheden, maar ook het becijferen van het bedrag waarop u als benadeelde recht heeft, behoort tot de hoofdexpertise van het kantoor.

Milieurecht en Ruimtelijke ordeningsrecht

procedures in overheidsaangelegenheden, administratief recht. Relaties en problematiek die overheidsgebonden is, vergt een een specifieke juridische benadering voor de Raad van State ( milieuvergunning, bouwvergunning, beroep tegen beslissing van een onderwijsinstelling, juridische begeleiding RUP en andere beslissingen waarmee spanningen en conflicten ontstaan).

Huurrecht

Het huurrecht omvat 3 delen:

• De gemene huur (bv. Huur kot, garage)
• Woninghuur
• Handelshuur

Daarnaast werkt ons kantoor ook in verschillende pachtdossiers, dat een zeer specialistische materie is (bijzondere termijnen, zeer formalistisch). Wij verzorgen de redactie van een goede, coherente huurovereenkomst en staan u bij in geval van problemen zowel als huurder als verhuurder: Huurachterstal, onbewoonbaarverklaring, verwaarlozing huurpand, onrechtmatige opzegging van de huur.

Strafrecht

Ons team staat u ook bij wanneer u wordt gedagvaard voor de strafrechtbank, zowel als dader maar ook als slachtoffer. Wij zijn ons ervan bewust dat een persoonlijke aanpak vereist is wanneer u te maken krijgt met strafbare feiten. Wij hebben de mogelijkheid onze agenda’s onmiddellijk aan te passen aan de noden van uw strafzaak (inkijken strafdossier, gevangenisbezoek, strafzitting, opmaak nota burgerlijke partijstelling).

Oneline-Incasso

Een efficiënt debiteurenbeheer vereist dat kort op de bal wordt gespeeld en wanbetaling niet tussen de mazen van het net glippen. Een stipte opvolging van het debiteurendossier kan zeer vlot verlopen via het oneline-dossier. Reeds in een vroeg stadium kan de slechte betaler worden aangesproken op zijn betalingsverplichting. Indien betaling uitblijft wordt finaal gedagvaard als laatste stap in het hele proces. Belangrijk is dat de uw slechte betaler duidelijk wordt gemaakt dat u de zaken nauwgezet opvolgt wat gevolgen kan hebben in uw latere contractuele relaties.

Echtscheiding- beëindiging wettelijke samenwoonst

Bij de vraag tot echtscheiding (wat op verschillende manieren mogelijk is) begeleidt het kantoor u in moeilijke beslissingen die zeer belangrijke juridische gevolgen hebben in uw nieuw leven (onderhoudsgelden, verdeling goederen).