Procedures in overheidsaangelegenheden, administratief recht

Relaties en problematiek die overheidsgebonden is, vergt een een specifieke juridische benadering voor de Raad van State ( milieuvergunning, bouwvergunning, beroep tegen beslissing van een onderwijsinstelling, juridische begeleiding RUP en andere beslissingen waarmee spanningen en conflicten ontstaan).

Ons kantoor staat garant voor een kwaliteitsvolle overheid-burger begeleiding.

Deze specialistische benadering wordt geleid door Dirk ABBELOOS (en medewerkers), die bijkomende opleidingen milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht heeft gevolgd.

Een gerechtelijke procedure voor al de administratie rechtscolleges die België, en Vlaanderen telt, kent immers een eigen techniciteit en behandelingswijze.

Die ervaring kan het kantoor u bieden aangezien een kern van medewerkers zich in het bijzonder heeft toegelegd op deze rechtsmaterie en veel ervaring heeft bij het pleiten voor de administratieve rechtscolleges die afwijkt van de gewone burgerlijke rechtbanken. Vooral dringende procedures zijn onze kernactiviteit.

Het kantoor Abbeloos&Ghysbrecht kan u grondig voorbereiden en bijstaan in deze specifieke administratieve procedures.