Tarieven

Vrijblijvende eerste consultatie

Ons kantoor werkt voornamelijk met een uurtarief. Een eerste consultatie kost maximaal €75,00 (BTW inbegrepen) en duurt doorgaans een uur. Deze eerste ontmoeting met het kantoor is ook vrijblijvend en u heeft nog steeds de keuze uw dossier elders te laten behandelen. Eenmaal er een dossier d.m.v. ons Kleossysteem wordt aangemaakt, worden er in gezamenlijk overleg afspraken gemaakt betreffende het ereloon (en eventueel de kosten).

Andere mogelijkheden zijn:

1. Volgens de waarde van de zaak

De cliënt betaalt een bepaald percentage

2. Volgens de geleverde prestaties

De cliënt betaalt volgens het geleverde werk, het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat, de hoogdringendheid.

3. Vast bedrag

De cliënt en de advocaat komen een totaalbedrag overeen. Op verzoek van de cliënt kunnen de afspraken m.b.t. kosten en erelonen bij aanvang worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. In de meeste gevallen zal het kantoor een voorschot (provisie) vragen alvorens een dossier aan te vangen. Teneinde de cliënt op het einde van de rit niet voor verrassingen te laten staan, kunnen gedurende de loop van het dossier ook nog tussentijds provisies worden gevraagd.

Verder moet je als cliënt ook rekening houden met:
Gerechtskosten. Dit zijn kosten die verschuldigd zijn aan de rechtbank en/of de gerechtsdeurwaarder. Die vallen steeds ten laste van de cliënt maar wanneer u in het gelijk gesteld wordt zal de tegenpartij deze geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen samen met de rechtsplegingsvergoeding (= een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van uw advocaat).

De kosten voor een rechtszaak kunnen ook gedragen worden door uw rechtsbijstandsverzekering. In veel gevallen worden de kosten en erelonen van uw advocaat volledig ten laste genomen door een rechtsbijstandsverzekeraar.